Polska smakuje

Trzy znaki smaku

Trzy znaki smaku, to oznaczenia produktów stosowane w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony produktów wyjątkowych.

Produkty tradycyjne, noszące tradycyjną nazwę, oznaczane są znakiem Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Są to produkty objęte ochroną ze względu na tradycyjny sposób produkcji lub przetwarzania, skład, albo wykonanie z tradycyjnych surowców. Ta kategoria nie posiada ograniczeń terytorialnych. Produkt może być wytwarzany na terenie całego kraju wnioskującego o nadanie oznaczenia.

Ważną z punktu widzenia producenta informacją jest fakt, że w przypadku ubiegania się o rejestrację swojego produktu jako GTS, wytwarzający go podmiot podaje do publicznej wiadomości swoje „know-how”. Jest to równoznaczne z ujawnieniem sposobu produkcji, co może skutkować podjęciem produkcji takiego samego produktu przez innych wytwórców. W tej chwili 9 produktów tradycyjnych wyróżnione jest w Polsce nazwą GTS.

Kategoria produktów wytwarzanych w konkretnym regionie, miejscu lub (wyjątkowo) w państwie oznaczana jest w UE znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Inaczej niż w przypadku oznaczenia znakiem Chronionej Nazwy Pochodzenia, nie ma tu takiego znaczenia związek produktu z regionem. Na jego terenie może przebiegać tylko jedna z faz wytwarzania wyrobu. Produkt nadal powinien wykazywać się silnym związkiem z miejscem pochodzenia, ale nie ma już nacisku na to, aby jego cechy musiały wynikać z charakteru przyrodniczego lub kulturowego regionu, na którym zostały wytworzone. W Polsce 18 produktów może poszczycić się przyznanym znakiem ChOG.

Europejskim znakiem chroniącym produkty regionalne o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym są wytwarzane i podkreślającej ich związek z tym miejscem, jest symbol Chroniona Nazwa Pochodzenia.

Kwestie pochodzenia produktów i terytorium wytwarzania są tu najbardziej zaostrzone. Wszystkie surowce, potrzebne do wytworzenia tego produktu muszą pochodzić z określonego obszaru geograficznego. Również każda z faz produkcji musi odbywać się na wskazanym we wniosku o ochronę obszarze.

Dodatkowo ważnym aspektem są warunki przyrodnicze i kulturowe regionu, na którym wytwarzany jest produkt. Powinny one wpływać na cechy tego wyrobu. Do tej pory oznaczeniem ChNP wyróżniono w Polsce 9 produktów.

Serwis www.trzyznakismaku.pl zawiera pełen wykaz produktów posiadających unijne oznaczenia oraz informację o ich producentach.

Partner medialny: Patron medialny: