Polska smakuje

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem II filaru Wspólnej Polityki Rolnej i jest też jedną z części Umowy Partnerstwa. Opracowany został na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Na realizację Programu zaplanowano 13,5 mld euro, z czego: ponad 8,5 mld euro będą stanowić środki UE (EFRROW), a blisko 5 mld euro wyniesie wkład krajowy.
W serwisie http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020 znajduje się kompleksowa informacja na temat Programu, jego zasad i głównych celów.

Partner medialny: Patron medialny: