Polska smakuje

14.12.2016, 12:30

W programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 są przewidziane środki na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Za otrzymane premie wielu rolników będzie mogło zakupić i zmodernizować maszyny i urządzenia rolnicze...

Partner medialny: Patron medialny: